آغاز به کار دومین سال فعالیت شورای مشاورین جوان در دوره جدید

دومین سال فعالیت شورای مشاورین جوان در دوره جدید ریاست جناب آقای دکتر صبری رئیس دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ ۱۰ آذز ماه با برگزاری نشست عمومی به صورت رسمی شروع شد. در این نشست که به منظور معرفی شورا به اعضای جدید و انتخاب دبیر و نایب دبیر برگزار شده بود در ابتدا جناب آقای دکتر صبری به معرفی شورا و نقش شورا در بهتر شدن وضعیت آموزشی دانشکده اشاره کردند. سپس جناب آقای دکتر یقینی معاون محترم آموزشی دانشکده به کارهای صورت گرفته در حوزه آموزش در این یک سال اشاره کردند و بعد از آن جناب آقای دکتر علی صادقی دبیر شورای قبلی  ۴۴ مورد از کارهای صورت گرفته شورا در اولین سال فعالیت را عنوان کردند.در پایان نیز انتخابات دبیر و نایب دبیر شورا برگزار گردید که جناب آقای دکتر علی صادقی مجددا به سمت دبیر شورا منصوب گردیدند و جناب آقای امیررضا منطقی نژاد نیز به عنوان نایب دبیر برگزیده شدند.