آغاز به کار سومین دوره شورای مشاورین جوان

سومین سال فعالیت شورای مشاورین جوان در دوره جدید ریاست جناب آقای دکتر صبری رئیس دانشکده پزشکی در روز چهار شنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ با برگزاری نشست عمومی به صورت رسمی شروع شد. در این نشست که به منظور معرفی شورا به اعضای جدید و انتخاب دبیر و نایب دبیر برگزار شده بود در ابتدا جناب آقای دکتر صبری به معرفی شورا و آیین نامه جدید شورای مشاورین جوان پرداختند. سپس جناب آقای دکتر یقینی معاون محترم آموزشی دانشکده به معرفی برنامه جدید اکسترنی واینترنتی را که توسط اعضای شورای مشاورین قبلی به تصویب رسیده بود پرداختند . در پایان نیز انتخابات دبیر و نایب دبیر شورا برگزار گردید که جناب آقای امیررضا منطقی نژاد   به سمت دبیر شورا منصوب گردیدند و جناب آقای محمد رسول ظهور سلیمانی نیز به عنوان نایب دبیر برگزیده شدند.