برگزاری دومین جلسه کمیته علوم پایه در سال ۹۴

دومین جلسه کمیته علوم پایه در روز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه ۹۴ برگزار گردید.
در این جلسه اعضا در ابتدا نتایج حاصل از بررسی امتحانات را ارائه کرده و سپس به بحث و تبادل نظر پیرامون کدبندی سوالات، تشکیل کارگروه برای دوره تابستان و تعطیلی دانشجویان علوم پایه در مدت امتحانات میان ترم پرداختند.