ثبت نام دوره مقدماتی امداد و اورژانس

 

 

 

شیوه ثبت نام بدین شکل می باشد:

۱- ابتدا فرم های ثبت نام زیر را بر اساس تاریخ پر کنید

 

کارگاه ۱۹ اسفند

کارگاه ۲۶ اسفند

۲- سپس ۲۴ ساعت مهلت دارید مبلغ ۱۶۵۰۰ تومان هزینه ثبت نام را به شماره کارت زیر واریز نمایید. (در صورت عدم واریز وجه نام شما حذف خواهد شد و نام نفر بعد جایگزین خواهد شد.)

 

۳- فیش واریزی خود را از اینجا ثبت نمایید.