پیغام هشدار

Submissions for this form are closed.‎

دومین دوره سفارش گیری استتسکوپ Littmann Class II SE

 

دومین دوره سفارش گیری استتسکوپ های لیتمن با حک نام دلخواه شما بر روی آن آغاز شد

 

توجه داشته باشد که تمامی استتسکوپ ها اصلی بوده و شماره سریال آن ها در سایت http://lsrs.‎3m.com/‎lsrs قابل ثبت می باشد.

 

شیوه ثبت سفارش بدین گونه می باشد:

۱-ابتدا با توجه به رنگ های موجود که در زیر مشاهده می فرمایید استتسکوپ خود را انتخاب فرمایید.

۳-فرم موجود در پایین همین صفحه را تکمیل کنید.

۴- لطفا پس از پایان زمان ثبت سفارش ها به سایت مراجعه فرمایید تا از ثبت نهایی سفارش خود مطلع شوید

۵-به محض رسیدن استتسکوپ ها شما را با خبر خواهیم کرد تا برای دریافت آن به دفتر شورای مشاورین جوان مراجعه نمایید.

 

 

مهلت ثبت سفارش به پایان رسیده است