رفع مشکل ناهار دانشجویان پزشکی در بیمارستان الزهرا

با پیگیری های فراوان کمیته ICM و استیجری شورای مشاورین جوان  تهیه ناهار دانشجویان (استیودنت- اکسترن) از بیمارستان الزهرا بدون هیچ گونه هزینه اضافی امکان پذیر شد.
این دانشجویان میتوانند پس از مراجعه به دفتر معاونت آموزشی (سرکار خانم خدادادی) با پر کردن فرم و ثبت اثر انگشت نسبت به دریافت غذا اقدام نمایند.