رونمایی از بورد آموزشی دانشکده پزشکی

 

 

 

با تلاش فراوان چند تن از اعضای شورای مشاورین و به  منظور ایجاد انگیزه و تکریم دانشجویان ورودی های مختلف و با همکاری ریاست محترم دانشکده پزشکی سرانجام از بورد آموزشی دانشجویان پزشکی در تاریخ ۶ آبان رونمایی شد.

علاوه بر این اسامی این دانشجویان در سایت شورای مشاورین جوان نیز از منوی سمت راست قابل دسترسی می باشد