کمیته علوم پایه

برگزاری دومین جلسه کمیته علوم پایه در سال ۹۴

دومین جلسه کمیته علوم پایه در روز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه ۹۴ برگزار گردید.در این جلسه اعضا در ابتدا نتایج حاصل از بررسی امتحانات را ارائه کرده و سپس به بحث و تبادل نظر پیرامون کدبندی سوالات، تشکیل کارگروه برای دوره تابستان و تعطیلی دانشجویان علوم پایه در مدت امتحانات میان ترم پرداختند.

برگزاری اولین جلسه کمیته علوم پایه در سال جدید

اولین جلسه کمیته علوم پایه در سال جدید در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار گردید.در این جلسه اعضا پیرامون چگونگی بررسی امتحانات میان ترم این مقطع به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد نتایج حاصل از بررسی در جلسه آینده به منظور جمع بندی و ارائه به مسئولین دانشکده توسط نمایندگان به رییس کمیته تحویل گردد.   

اشتراک در کمیته علوم پایه