کارهای انجام گرفته

انتخاب واحد پیش از موعد دانشجویان برتر علوم پایه

با تلاش های فراوان تنی چند از اعضای شورای مشاورین به منظور قدردانی از تلاش های افراد برتر هر ورودی و با همکاری معاونت آموزشی دانشکده پزشکی مقرر شد که نفرات اول تا سوم هر نیمسال زودتر از سایرین نسبت به انتخاب واحد و برداشتن کلاس های مورد نظر خود اقدام فرمایند. همچنین با همکاری جناب آقای قبه و معاونت دانشجویی دانشکده مقرر شد که این دانشجویان هر ترم از سهمیه ۳۰۰ برگ کپی رایگان از مرکز تکثیر پوریا بهره مند گردند.

رفع مشکل ناهار دانشجویان پزشکی در بیمارستان الزهرا

با پیگیری های فراوان کمیته ICM و استیجری شورای مشاورین جوان  تهیه ناهار دانشجویان (استیودنت- اکسترن) از بیمارستان الزهرا بدون هیچ گونه هزینه اضافی امکان پذیر شد.این دانشجویان میتوانند پس از مراجعه به دفتر معاونت آموزشی (سرکار خانم خدادادی) با پر کردن فرم و ثبت اثر انگشت نسبت به دریافت غذا اقدام نمایند.

طراحی سربرگ امتحانات

به منظور یکسان سازی امتحانات برگزار شده در دانشکده پزشکی و از بین رفتن مشکلات ناشی از عدم اطلاع رسانی مدت امتحان ، نام استاد و توضیحات امتحان ، سربرگی به همین منظور طراحی و پس از هماهنگی با معاونت آموزشی به گروه های دانشکده ارائه گردید.

چک کردن سوالات امتحانی در مقطع علوم پایه

با تلاش کمیته علوم پایه شورای مشاورین جوان و همکاری معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر یقینی طی مصوبه ای تمامی گروه های علوم پایه موظفشدند در صورت درخواست دانشجویان سوالات را با نماینده و دو نفر از دانشجویان بررسی کرده و به اعتراضات دانشجویان رسیدگی نمایند.این مطلب طی نامه شماره ۶۱۵۹/۸/د مورخ ۵ مرداد ۹۳ و مصوبه ی شورای آموزشی مورخ ۸ دی ماه ۹۳ ، ۲ بار به اطلاع گروه های علوم پایه رسیده است. 

اشتراک در کارهای انجام گرفته